O cenách a placení

Úvodem se musíme pochlubit, že naše ceny patří k nejlepším. Za dobu, po kterou se obchodem se světelnými zdroji zabýváme, jsme navázali kontakt s nejvýznamnějšími dodavateli světelných zdrojů v západní Evropě. Přestože jsme ve srovnání s některými velmi známými a velkými firmami poměrně malí, dosáhli jsme u našich dodavatelů značných uznání a jsou nám poskytovány maximální cenové rabaty. Navíc pracujeme s velmi malou režií. Všechny tyto důvody vedou k tomu, že většinu světelných zdrojů nabízíme za bezkonkurenční ceny, často i pod distribuční ceny oficiálních zastoupení známých značek. Pokud najdete u konkurence zajímavější cenovou nabídku, jistě budeme mít dost sil reagovat na tuto situaci a uspokojit Vás.

Sloupeček A obsahuje základní ceny, ze kterých jsou poskytovány rabaty 2% za hotové placení přes 10 tisíc Kč bez DPH.

Sloupeček B obsahuje ceny při odběru velkého množství. Ceny jsou poskytovány po dohodě.

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Další rabaty lze přiznat pouze při velkých odběrech na základě individuální dohody. Noví zákazníci a zákazníci se špatnou platební morálkou platí hotově, jinak stálým zákazníkům umožňujeme bezhotovostní placení se splatností 14 dní.

Mobil:606 608 986 - E-mail: kordas.light@email.cz
Pozvánka na Web